x

O Pilíři

Časopis o krajině, městech a domech se zaměřuje na zvyšování citlivosti a vnímavosti k vystavěnému prostředí. K prostředí, v němž žijeme a které je naším domovem. Je určen všem těm, kteří se věnují vzdělávání a výchově dětí a mládeže, ale odebírat jej mohou i zájemci z řad široké veřejnosti.

Obsah tvoří teoretické a popularizační texty architektů a didaktické příspěvky pedagogů, jejichž plné znění je možné nalézt a stáhnout i v sekci Didaktika.

Kratší články, tipy na knihy, zprávy a reportáže jsou příležitostně publikovány na webových stránkách časopisu i mezi vydáními jednotlivých čísel.

Ideje časopisu

Mezioborovost – redakce vznikla ze sdílené potřeby zejména dvou profesních skupin, architektů a pedagogů. Ovšem stejně jako je rozlehlá problematika vystavěného prostředí a krajiny, je široké pole pedagogiky. Rádi se budeme učit a inspirovat navzájem.

Otevřenost – formát časopisu byl zvolen, protože poskytuje prostor pro vzájemnou komunikaci napříč profesionály z různých oborů a možnost dlouhodobé kontinuity. Můžete s námi konzultovat Vaše přípravy nebo nápady, stejně jako nám poslat zpětnou vazbu či se na něco zeptat.

Zajímá Vás téma?

Na webových stránkách se můžete přihlásit k odběru časopisu zdarma. Každé číslo Vám pak po vydání zašleme ve formátu pdf. V sekci Didaktika jsou volně přístupné náměty na aktivity, přípravy hodin, metodiky, které tvoří učitelé a komentují architekti.

Pokud Vás napadá námět ke zpracování nebo byste rádi přímo přispěli Vaším podnětem využitelným ve výuce, budeme rádi, když nám napíšete mail.

redakce@casopispilir.cz

Přispěvatelé

Matěj Forejt

Teoretik filmu a výtvarného umění. Studia absolvoval na katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kromě toho strávil stipendijní pobyt na Universität Hamburg. Zajímá se o vystavování filmu a pohyblivého obrazu, o kulturní politiku zemí bývalého východního bloku a především pak o kulturu někdejší Německé demokratické republiky. Jako kurátor realizoval výstavy v Museu Kampa a Galerii UM v Praze či v Automatických mlýnech v Pardubicích, v letech 2015 až 2019 působil v edukačním oddělení Národního filmového archivu. Je redaktorem odborného časopisu Iluminace, své texty publikuje také na Artalku nebo v A2. V roce 2019 se stal laureátem Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění.

Anna Beata Háblová

Architektka, teoretička, básnířka. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015) a Nevypínejte (Dauphin, 2018). Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. V roce 2017 jí vyšla populárně naučná kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu ke městu. Od roku 2018 přispívá do Ranních úvah na rozhlasové stanici ČRo Vltava. Její poslední knihou na pomezí žánrů jsou Nemísta měst (Host, 2019) o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. Je členkou Asociace spisovatelů.

Jana Horecká

Vystudovala architekturu a urbanismus na ČVUT, v rámci studia absolvovala studijní a pracovní stáže v Kanadě, Velké Británii a Itálii. Po pár letech praxe při i po studiu si ponechala architekturu jen jako vedlejší činnost pro radost a živí se prací v IT sektoru.

Markéta Hossingerová

Absolventka filozofické a pedagogické fakulty. Učila na prvním i druhém stupni základní školy. Poté působila ve správě vodního hradu Švihov. Dlouhodobě se věnuje výchově ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a tvůrčímu psaní. Nyní studuje na FA ČVUT.

Lukáš Houška

Nadšený popularizátor architektury a veřejného prostoru. Není vystudovaný architekt, ale dlouhodobě se věnuje předávání zajímavostí o stavbách a městech v rámci své dobrovolnické činnosti. Specialitkou je výuka čtení měst na univerzitě třetího věku v Plzni. Pořádá komentované vycházky po zajímavostech Plzně pro zájemce a věnuje se objevování vesnické architektury. Našel zalíbení v historické architektuře, ale má rád i současné trendy. V rámci popularizace kosmonautiky se zabíral také architekturou spojenou s technologiemi a jejím využití v budoucím osídlení Měsíce a Marsu. 

Veronika Kovářová

Vystudovaná architektka, která se aktivně věnuje spolkovému životu obcí a problematice komunální politiky, předevšm komunikaci mezi architekty, urbanisty a zastupiteli.
V současné době studuje na fakultě architektury ČVUT jako postgraduální student s tématem: Budoucnost malých měst a obcí.
Celý život se věnuje práci s dětmi, grafické práci a pořádání kulturních akcí.
 

Kateřina Krámová

Jakožto ilustrátorka se podílím především na vizuální stránce časopisu. Je to pro mě příležitost, jak spojit mojí velkou zálibu v umění a zároveň velký obdiv k architektuře, která je pro mě unikátním spojením technického, estetického a někdy až uměleckého přístupu. Věřím, že prostředím a architekturou kolem nás jsme ovlivňováni a proto je na místě, abychom se o toto téma zajímali, vnímali prostředí kde žijeme a uvědomili si, že máme možnost měnit ho k lepšímu.

Pavek Kuběna

Vystudoval grafický design na UTB ve Zlíně. Grafice a ilustracím se věnuje 8 let. Baví jej syntéza analogového a digitálního světa. Je posedlý honbou za detailem.

Anna Nováková

Jmenuji se Anna Nováková, povoláním jsem učitelka biologie a chemie. Nyní jsem na rodičovské dovolené a moc si to užívám. S architekturou jsem se prvně více setkala díky kamarádce architektce a pak při plánování rekonstrukce domu. Tyto dva silné podněty mi ukázaly, jak moc je můj život architekturou tvořen a ovlivněn. Od uspořádání obývacího pokoje, přes rozvržení parku, po zkorigovaný tok řeky a plánovanou trasu nové dálnice. Proto si myslím, že je důležité dětem pomáhat dívat se na svět kole sebe komplexně, vést je k zodpovědnosti, zvídavosti, zvědavosti, zájmu o dění kolem nich a pak až je učit seznamy prvků, názvů a koncovek.

Daniela Pernesová

Absolventka oboru Učitelství výtvarného oboru pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na galerijní a muzejní pedagogiku. Diplomová práce se zabývala zprostředkováním architektury studentům SŠ prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Od roku 2015 zaměstnána jako muzejní pedagožka Muzea Blanenska, p. o.

Jana Polášková

Kristýna Stará

Architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole a společnosti dialog architekti, v projektu WPS Prague členka zakládající skupiny, odborná a výzkumná konzultantka. V roce 2011 absolvovala obor architektura a urbanismus s přesahem v rámci modulu zahradní a krajinářské architektury na FA ČVUT v Praze, kde též v roce 2019 úspěšně dokončila doktorské studium s tématem Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání. Od roku 2009 se paralelně se studiem věnuje praxi architektky-urbanistky, ať již vlastní či dříve ve spolupráci se společnostmi Mac-Architecture s r.o./CENELC.CZ , DHV CR, spol. s r.o. či Cigler Marani Architects a.s./Jakub Cígler architekti a.s.

Andrej Ševčík

Jmenuji se Andrej Ševčík a zabývám se vizuálním uměním, jeho zprostředkováním a grafickým designem. Měl jsem možnost studovat a získávat zkušenosti jak v oblasti umění, tak v oblasti pedagogigy. Studium Fakulty výtvarných umění mi přineslo poznatky z pole umění a architektury a příležitost plně se věnovat volné tvorbě. Na Pedagogické fakultě jsem se zase učil, jak tyto vědomosti a zkušenosti zprostředkovat dětem. To jsem si také ověřil v pětileté praxi učitelství na dvou různých školách. Jelikož architekturu, stejně jako umění vnímám jako nedílnou součást našich životů, přijde mi zásadní věnovat se jim již od samého začátku – od dětství.